Restaurant & Cafe & Lokanta Scripti
Hai Tea Latte 8 Oz.

14,5 TL

Coconut Latte 8 Oz.

14,5 TL

Cafe Latte 8 Oz.

12,5 TL

White Chocolata Mocha 8 Oz.

14,5 TL

Cafe Mocha 8 Oz.

14,5 TL

Cappuccino 8 Oz.

12,5 TL

Hardge 8 Oz.

11,5 TL

Filtre Kahve 8 Oz.

10,5 TL

Americano 8 Oz.

11,5 TL